Polecenie cron (1) #90 – Ubuntu Server AdministracjaWprowadzenie do polecenia cron. Program cron pozwala na automatyczne wykonywanie poleceń przez system o określonej …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply