Kiến thức nền tảng để học Linux: Bài 3: Tìm hiểu về các câu lệnh Linux cơ bảnBài trên blog (3 phần): https://linuxteamvietnam.us/tong-hop-cac-cau-lenh-linux-co-ban/ Slide trong bài: …

source

Devin BARTON

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply