ติดตั้ง Ubuntu 22.04 LTS บนบอร์ด Raspberry Pi4 ระบบมันกินจุก็ต้องใช้ของแรงหน่อยนะ [คันทรีโชว์ #86]ช่องทางสนับสนุนรายการ – ปิด AdBlock,Pi Hole ชมโฆษณาที่ขึ้นในช่องนี้ (ส่วนจะกดข้ามหรือไม่นั้นแล้วแต่คุณไม่ได้บังคับ) – บริจาคผ่าน True …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply