ขั้นตอนวิธีการตั้งค่าทำ Migrate ย้าย vm ระหว่าง Server บน Proxmox Virtualization Serverขั้นตอนวิธีการตั้งค่าทำ Migrate ย้าย vm ระหว่าง Server บน Proxmox Virtualization Server (เหมือนการทำ vmotion บน VMware ESXi) ติดต่องาน TheConfig.me Line …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply