ขั้นตอนการติดตั้ง CentOS8 Docker บน Proxmox Virtualizationขั้นตอนการติดตั้ง CentOS8 Docker บน Proxmox Virtualization 1. เลือก Download Template ที่ต้องการในคลิปนี้ขอเลือก CentOS8 2. ทำการ Create CT และ …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply