איך לתכנת בפייתון | הבסיס 🔥היי בסרטון של היום תלמדו איך לתכנת בפייתון visual studio code – https://code.visualstudio.com/download python – https://www.python.org/downloads רשתות …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply