Εγκατάσταση Fedora 31 με περιβάλλον MATE και i3Στο πλαίσιο της αναζήτησης νέας διανομής για τον φορητό μου, δοκιμάζω τη διανομή Fedora 31 με περιβάλλον MATE αντί για το κλασικό Gnome. Στη συνέχεια …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply